ÚVOD DO HRY

Před hrou
Dětem je potřeba vysvětlit princip jejich role. Stanou se účastníky silničního provozu, kteří nejen že chybují, ale také se rizikově chovají v silničním provozu. Všichni se chovají jako ne příliš poučení, neukáznění a nerespektující pravidla bezpečného chování.
Hráči budou záměrně vyhledávat rizikové situace (přecházet rizikově na přechodu a hrát si tam, přecházet na červenou nebo přebíhat těsně před jedoucím kolem, nebo automobilem, vybíhat do silnice za stojícím autem mezi zaparkovanými vozidly a vyhledávat další rizikové situace). Z řešení rizikových situací si vyvodí závěry pro bezpečné chování ve skutečném dopravním prostředí. Tato hra je založena na rozvoji fantazie dětí.

VYSVĚTLENÍ PRAVIDEL
Hráči se rozdělí na dvě herní skupiny. Jedna skupina bude hrát běžné „smrtelníky“, kteří nejen že chybují, ale mnohdy na svoje chybné chování doplácejí. Někdy jen úlekem, napomenutím okolojdoucích, nebo zraněním případně i úmrtím. Druhá skupina jsou ochránci „smrtelníků – „superhrdinové“. Úkolem hráčů v roli „superhrdinů“ je odhadnout v dané dopravní situaci, kdy může nastat krizový okamžik.
Ve druhé skupině jsou ochránci „smrtelníků“ – superhrdinové, kteří drží ochrannou ruku nad chybným chováním smrtelníků – obyvatel města. Mají tu schopnost, že chybné chování smrtelníků mohou zastavit v okamžiku, než dojde k dokonání chybného chování. Na pokyn „štronzo“  musí hráč zůstat nehnutě stát. Na pokyn „portamento“  se ve hře pokračuje podle výběru typu navržených variant řešení. Variantu řešení si vybírá hráč - smrtelník.
Po celou dobu hraní scénky superhrdina kopíruje co nejpřesněji pohyby svého chráněnce. Stává se tak dvojníkem smrtelníka, aby mu byl co nejblíže.
Zastavením děje – zmrazením hráče na pokyn „štronzo“, odvrátí krizovou situaci. Pro hráče to znamená, že zůstane stát v pozici, ve které byl v okamžiku zmrazení, zcela bez hnutí. Na další pokyn superhrdiny „portamento“ se vrací do děje.
Ve hře se dál pokračuje vždy až na vyzvání „superhrdiny“. Každý z hráčů by si měl zapamatovat situaci, kdy byl zastaven. Situaci by měl v závěru hry (na workshopu) umět popsat i „superhrdina“ a odůvodnit, proč zasáhl.
Situace, kdy zasáhl, musí být nebezpečná a dotyčný hráč by ji měl umět nejen popsat, ale také vyřešit správně. Tyto vědomosti se budou na závěr hry vyhodnocovat. Bude se hodnotit počet rizikových momentů, kde superhrdina zasáhl a správně je vyřešil. V jedné scénce může nastat i více rizikových momentů.

MÍSTO PRO HRU
Hru lze hrát za použití minima pomůcek. Hrací prostor je také minimalistický a tak hru jde hrát i ve třídě. Tělocvična dává větší prostor pro realizaci dětí.

VÝBĚR ROLÍ
Hráči se rozlosují do dvojic. Jeden hráč bude „smrtelník“ a druhý „superhrdina“. Všichni hráči se prostřídají v rolích superhrdinů a smrtelníků – účastníků silničního provozu v různých rolích:
• Chodec,
• cyklista,
• spolujezdec v automobilu.
Společným znakem hráčů – „smrtelníků“ je, že jsou neukáznění, nedodržují pravidla bezpečného chování a hlavně velmi riskují.

PRAVIDLA PRO POHYB SUPERHRDINY
„Superhrdina“ kopíruje pohyby svého chráněnce do chvíle, než krizový okamžik může rozhodnout o životě a smrti nebo úrazu chráněnce z lidské říše. Zmrazením dává svému chráněnci možnost vrátit se v ději scénky nazpátek a vyřešit situaci správně.
Hra se odehrává formou jednotlivých hraných scének, kde se na chvíli stanou další účastníci hry nestrannými pozorovateli, bez možnosti zasáhnout do děje. Ovšem jejich úkolem je, pozorovat, zda hráč nebo superhrdina neudělali chybu při řešení dopravní situace.

VÝBĚR SCÉNEK
Na stole leží kartičky, které jsou obráceny textem dolů. Jsou rozděleny do tří hromádek:
• Chodec,
• cyklista,
• spolujezdec.
Z těchto hromádek se vybírá hráč – smrtelník. Spolu s ním je i superhrdina. Pokud ve scénce vystupuje více hráčů – hlavní hráč musí si přizvat do hry představitele další aktivní hráče scének, pro které platí stejná pravidla, jako pro hlavního hráče. Pokud je ve hře více rolí smrtelníků, mají také svého superhrdinu, který je chrání. Superhrdiny si vybírají hráči. Musí dodržovat všechna pravidla pro smrtelníky.
Pro představitele „vozidla“, „vozidla rychlé záchranné služby“ a „nákladního vozidla“ není žádný superhrdina, hru pouze doplňují.

NÁMĚTY NA SCÉNKY
Chodec - dopravní situace
Přechod pro chodce bez světelné signalizace
1. Hráč – smrtelník se chystá utíkat přes přechod za kamarády na druhé straně. Mává jim na pozdrav. Před vstupem na přechod se nerozhlédl. Zprava přijíždí auto, které…
2. V momentě nakročení do silnice superhrdina svého chráněnce „zmrazí“. Na další pokyn se hráč vrací do děje.
3. Hráč má na uších sluchátka a kouká do mobilu, co mu píše kamarád. Přechod přes silnici ani nevnímá. Vejde na přechod bez rozhlédnutí se, přímo pod kola zleva přijíždějícího vozidla…
4. Na přechodu pro chodce zastavilo vozidlo a dává přednost chodci čekajícímu přechodu. Hráč - chodec se nechystá přejít, ale vykládá si na kraji chodníku s kamarády. Řidič vozidla vidí, že chodec nepřechází. Auto se rozjíždí. V tom se chodec rozmyslí a vstoupí do silnice…
Přechod pro chodce řízený světelnou signalizací
1. Hráč vidí na druhé straně silnice přijíždět autobus. Nechce jej zmeškat. Vbíhá na přechod, přesto, že svítí „červená“. Vbíhá mezi jedoucí vozidla…
2. Hráč přechází na přechodu pro chodce. Má na uších sluchátka a poslouchá hudbu. Vysokou rychlostí přijíždí vůz rychlé záchranné služby. Hráč neslyší zvukové výstražné znamení a klidně pokračuje v chůzi…
3. Na přechodu pro chodce právě naskočila červená. Hráč - chodec ale vbíhá do silnice. Řidiči přece mají ještě žlutý signál na semaforu a určitě doběhnu na druhou stranu…
4. Hráč přechází po přechodu. Během přecházení naskočí na semaforu červená. Hráč – chodec zmatkuje. Uprostřed přechodu se zastavuje. Kolem něj projíždějí vozidla, která mají „zelenou“…

Místo pro hru - dopravní situace
1. Hráči si hrají na chodníku. Házejí si s frisbee. Létající talíř ohrožuje okolojdoucí chodce. Chodci hráče napomínají. Nic nedbají na napomínání, že si mají jít hrát na hřiště. Ale teď frisbee vletěl do silnice. Hráč si pro něj utíká, aby jej nepřejelo přijíždějící auto…
2. Děti si hrají na silnici s míčem. Je to v obytné zóně, řidič jede pomalu. Míč padá pod kola přijíždějícího auta. Jeden z hráčů pro něj utíká…
3. Děti jdou ze školy. Na chodníku se pošťuchují. Jeden z nich vstupuje do silnice, aby se vyhnul pošťuchování od druhých. Kolem jede vozidlo…
4. Skupina dětí se vrací domů ze školy. Kousek musí jít mimo chodník. Jdou vlevo, celá skupinka společně. Zabírají skoro polovinu šířky vozovky. Kolem rychle projíždí nákladní vozidlo s návěsem…
5. Hráč – chodec vybíhá mezi dvěma zaparkovanými nákladními vozidly na druhou stranu za kamarády. Vozidla jsou vysoká a mezi nimi nevidí situaci před sebou na silnici…

Cyklista - dopravní situace
1. Cyklista – hráč vyjíždí od chodníku do provozu na silnici. Ani se nerozhlédne a nedává znamení o změně směru. Kolem jezdí auta…
2. Cyklista – hráč jede po silnici. Chystá se na křižovatce odbočit vlevo. Nedívá se, zda za ním nejede nějaké vozidlo a vjíždí do křižovatky. Auta jedou i v protisměru…
3. Cyklista jede po chodníku. Kolem něho jdou lidé. Kličkuje mezi nimi…
4. Cyklista jede na kole. Nemá na hlavě přilbu, i když ji má pověšenou na řídítkách. Nechce si ji nasazovat. Jede jen kousek ke kamarádovi. V tom se mu smekne kolo na štěrku a padá na zem…
5. Cyklista se blíží ke křižovatce, která není rozlišena dopravní značkou. Jede a nevšímá si vozidel přijíždějících zprava…
6. Na semaforu svítí žlutá. Nic nejede a tak stihnu ještě přejet přes křižovatku…
7. Kamarád chce svést domů na kole. Nasedne si na rám. Cyklista vjíždí do silnice. Kamarádovi se nesedí dobře. Slézá z kola za jízdy…
8. Dva kamarádi jedou vedle sebe na silnici. Vykládají si. Kolem jezdí hlavně nákladní auta. Jedno kolem nich projede tak rychle, že cyklistu, který jede blíž do středu silnice, vychýlí ze směru jízdy přímo na kamaráda. Oba dva padají…
9. Cyklista jede z kopce rychle. Nebrzdí a užívá si rychlost. Na konci klesání je velká díra ve vozovce. Kolo vylétá do vzduchu…
10. Cyklista jede po velmi frekventované silnici. Vedle je označená „Stezka pro cyklisty“. Cyklista se rozhodne, že ji nepoužije a pojede mezi auty. Míjí ho mnoho nákladních vozidel. Jedno z nich ho už nestačí objet…

Cestující ve vozidle - dopravní situace
1. Hráč - spolujezdec vystupuje z vozidla vlevo, přímo do silnice. Přijíždí auto…
2. Hráč nasedá do auta. Nepřipoutá se. Auto se rozjíždí. V tom do něj naráží nepozorný řidič… Nepřipoutaný hráč vypadává z vozidla ven…

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ
Varianta řešení I:
Smrtelník se zachrání tím, že se na pokyn superhrdiny vrátí do děje zpět. Zvolí správné řešení krizové situace, nebo jiným vhodným řešením k této situaci vůbec nedojde.
Varianta řešení II
Běžný smrtelník se zachrání tím, že se na pokyn superhrdiny vrátí do děje zpět. Celá scénka se přehraje pozpátku, až na začátek děje, s tím, že scénka se znovu zahraje od začátku a bude správně vyřešena (viz varianta I).
Varianta řešení III
„Superhrdina“ propásne okamžik, kdy může svého smrtelníka ochránit. Děj se dohraje podle scénky až do konce. Na konci hry pak bude muset superhrdina vysvětlit, kde udělal chybu, svého chráněnce nezastavil a proč to udělal.

Například:
Návrh scénky: Hráč – smrtelník se chystá utíkat přes přechod za kamarády na druhé straně. Mává jim na pozdrav. Před vstupem na přechod se nerozhlédl. Zprava přijíždí auto, které…
V momentě nakročení do silnice superhrdina svého chráněnce „zmrazí“. Na další pokyn se hráč vrací do děje.
Ukázkové řešení - varianta I
Hráč zamává kamarádům na druhé straně silnice. Před vstupem na přechod se rozhlédne vlevo a pak vpravo a během přecházení se rozhlíží, zda nepřijíždí nějaké vozidlo. Kamarádi čekají na druhé straně silnice.
Ukázkové řešení - varianta II
Hráče nechá superhrdina zmrazeného v okamžiku, kdy má nohu nakročenou na přechod. Hráč na pokyn superhrdiny k pokračování děje vrací nohu na zem a hraje pozpátku děj, který předcházel vkročení na přechod. Pokud chce zamávat kamarádům (ruku dává shora dolů, vrací se na místo, odkud vyšel k přechodu. Vše pozpátku. A děj se odehrává, již bez rizikového chování – viz varianta I.
Ukázkové řešení - varianta III
„Superhrdina“ zmešká okamžik, kdy může svého chráněnce zachránit, tj. zmrazit před vstupem na přechod. Vidí, jak vstupuje bez rozhlédnutí na přechod a jak do něj naráží vozidlo. A chodec padá.

HRA
Na začátku hry zopakuje animátor pravidla hry a pokyny pro „zmrazení“ – štronzo a pokyn pro „návrat do hry“ – portamento.
Hráči si také zkusí, jak se kopíruje pohyb. Animátor si postaví celý tým před sebe a ukazuje různé pohyby. Hráči mají za úkol co nejpřesněji pohyb opakovat současně s animátorem hry.
Hráči si vylosují scénky, které jsou očíslované. Po vylosování scének mají hráči cca 5 minut na to, aby si domluvili chování ve scénce a zvolili variantu řešení (varianta I – III). Po té si všichni sednou a začíná hra první scénky.
Před hraním scénky seznámí „smrtelník“ ostatní s tím, co se bude odehrávat. Přečte námět scénky. Všichni dávají pozor, protože náměty her se budou rozebírat na závěrečném workshopu a bude se hodnotit jejich hraní. A hlavně, zda bylo zvolené řešení pro bezpečí „smrtelníka“ správné.
Po přehrání všech vylosovaných scének se karty nevracejí na místo losování. Vybírá si je animátor. Je to proto, aby se nehrály stejné scénky.
Losuje se ze scének, které se nehrály. Pro druhé kolo hry se role vyměňují a „superhrdina“ se stává „smrtelníkem“ a vybírá si scénku. Celá hra probíhá stejně jako první kolo.
Nejdůležitější částí hry je závěrečný workshop, kde se budou muset ze svého jednání zodpovídat jak „smrtelníci“, tak i jejich superhrdinové. Zde je i místo pro animátora hry, který zhodnotí hraní scének, jejich správné sehrání a může i vyhodnotit ty hráče, kteří hráli nejlépe.
Je zapotřebí zdůraznit, i když ne mentorsky, ale ukázat opět na hraných scénkách, jakých chyb se mohou účastníci silničního provozu dopustit a jaké může mít jejich chování důsledky.