Hry v roli – tzv. larpové hry (LARP – Live Action Role Playing) neboli eduLARPy mají pro vzdělávací proces velký přínos. Umožňují dětem hrou v roli si prožít situace, které by v jiném, než herním prostředí nebylo možno realizovat, bez rizika úrazu. Navíc jsou pro žáky velmi atraktivní metodou, jak se vzdělávat. LARP patří do skupiny zážitkové pedagogiky a ta má prokazatelně vyšší dopad na získání a uchování si vědomostí a dovedností. Využití výuky dopravní výchovy eduLARPem přináší i komplexní pohled na dopravu jako celek. LARP je hra, ve které si hráči prostřednictvím role ve hře mohou vyzkoušet to, s čím by se v životě nemohli (nechtěli) setkat, např. zranění při dopravní nehodě. LARP v edukační podobě, tzv. eduLARPu má jasně daný příběh, každý z hráčů hraje svoji roli. Prostřednictvím „hry v postavě“ jedinec prožívá a zároveň se učí to, co ještě nezná a nové poznatky se učí aplikovat i na ostatní hráče. Tak se hráči vlastně učí jeden od druhého. Edukační LARP, hra, není o tom, kdo zvítězí, ale o tom, jak se hráči se svojí rolí ztotožní, jak ji věrně zahrají. Edukační LARP podporuje tvůrčí myšlení, aktivitu, schopnost přizpůsobit se hře ve skupině, rozhodovací proces a logické myšlení.

Metodika pro metodu LARP v dopravní výchově

Metodika výuky pro dopravní výchovu formou LARP pokrývá komplex problematiky, obsahuje obecné pokyny pro využití metody LARP, s ev. využitím i v dalších vzdělávacích oblastech

Zobrazit »

Metodika výuky dopravní výchovy metodou LARP

Metodika výuky pro dopravní výchovu formou LARP, obsahuje sady konkrétních výukových materiálů tzv. šablony. Šablony zahrnunují sady podrobných scénářů her, dle věkových požadavků a podrobnou metodiku pro učitele jak hry vést a jak s materiálem pracovat. V předkládaném materiálu jsou také jednoduché pomůcky pro realizaci her.

Zobrazit »

Metodika pro pedagogy – tvorba LARPů v dopravní výchově

V metodice najde každý pedagog informace, jak postupovat při tvorbě her LARP, tak aby splnily očekávaný cíl v edukaci žáků.

Zobrazit »